ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนบอรืดอินเวอเตอร์ควบคุมประตูบานในลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุด ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama