ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการซ่อมเเซมครุภัณฑ์เเละบำรุงรักษาหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE