ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงินเเก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการเงินงบประมาณ กองคลัง สผ.548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama