ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดำเนินการตกเเต่งประดับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ งานอาคารสถานที่ สผ.540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama