ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมเเซมบ้านพักมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.513 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama