ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ที่หอพักนักศึกษา (หอพักเปลื้องประสิทธิ์ หอพักบินระหีมB) กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 รายการ สผ.448 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama