ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนา วัดวงกตธรรมพต (วัดตาชี) งานพัสดุกลาง จำนวน 42 รายการ สผ.432 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE