ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมเเซมอาคารหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE