ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยสารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.392 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE