ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์งานซ่อมเเซมอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.394 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE