ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่ม เพื่อใช้ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่น 18 งานหลักสูตร ป.บัณฑิต สผ.375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama