ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 งานกีฬาเเละนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา สผ.341 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE