ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการเเข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 งานกีฬาเเละนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา สผ.340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama