ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฟังเสียงเพลง บรรเลงดนตรี ฟังสบาย พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE