ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมอาคารสำนักงาน งานพัสดุกลาง สผ.316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE