ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาเเละบุคลากร เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา สผ.284 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE