ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสดทั้งภาพเเละเสียงโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานประชาสัมพันธ์ สผ.281 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama