ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสดทั้งภาพเเละเสียงโดยใช้เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต งานประชาสัมพันธ์ สผ.282 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE