ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสอนเเละวิจัย งานหลักสูตรเเละพัฒนาอาจารย์ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama