ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 งานฝ่ายสถานที่ สผ.255 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE