ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร สผ.239 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE