ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดของคณะสถาบันอิสลามฯ เเละวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส งานนโยบายเเละเเผน สผ.228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE