ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูเเลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารสำนักงานอธิการบดีเเละอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE