ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ เพื่อประโยชน์ในทางราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama