โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเเบบมุ่งเป้า ประจำปี พ.ศ.2565 (โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) จำนวน 1 งาน

    SHARE