แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการพัฒนาด้านกายภาพอาคารปฏิบัติการ สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน ตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เเละวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (งานปรับพื้นที่ถมดิน เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

SHARE