แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ประกาศแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    SHARE