9.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 52 รายการ

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 – วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

ขายเเบบ 4 พฤศจิกายน 2566 – 17 พฤศจิกายน 2566

SHARE
Anupama