6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ ปีงบประมาณ 2566

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 – วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 – วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

    SHARE