5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 14 รายการ

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 – วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

    SHARE