36.โครงการ การพัฒนาด้านกายภาพอาคารปฏิบัติการ สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน ตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์เเละวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE