24.โครงการพัฒนาด้านกายภาพอาคารปฏิบัติการ สาขาช่างเทคนิคอากาศ ตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เเละวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (งานปรับพื้นที่ถมดิน เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

    SHARE