22.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

***ข้อมูลติดต่อ***

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น – ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565

ในวันและเวลาราชการ

ได้ที่..งานพัสดุกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 073-709030 ต่อ 2050

หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ WWW.Store@pnu.ac.th.

    SHARE