2.โครงการ ปรับปรุงบ้านพักอาศัยบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปริมาณเเละขอบเขตงาน (TOR)

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

SHARE
Anupama