18.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2565 จำนวน 9 รายการ

***ข้อมูลติดต่อ***

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น – ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565 – 25 มกราคม 2565

ในวันและเวลาราชการ

ได้ที่..งานพัสดุกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 073-709030 ต่อ 2050

หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ WWW.Store@pnu.ac.th.

** ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาฯ **

    SHARE