14.โครงการ จ้างวางระบบไฟฟ้าเเรงสูงใต้ดินเเละวางท่อระบบสารสนเทศ อาคารหอพักนักศึกษาคณะเเพทยศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Anupama