14.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 48 รายการ ( ประจำปีงบประมาณ 2565 )

*** ข้อมูลติดต่อ ***

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น – ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2565 – 14 มกราคม 2565

ในวันและเวลาราชการ

ได้ที่..งานพัสดุกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 073-709030 ต่อ 2050

หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ WWW.Store@pnu.ac.th.

    SHARE