11.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 – วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

SHARE
Anupama