10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 รายการ

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 – วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

ขายเเบบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – 21 พฤศจิกายน 2566

    SHARE