1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 10 รายการ

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 – วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-030 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

ทบทวน TOR ครั้งที่ 2

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งเเต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สามารถติดต่อได้ที่ Store@pnu.ac.th หรือ โทร 073-709-090 ต่อ 1114 FAX 073-709-030 ต่อ 1112

    SHARE