ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 รายการ

    SHARE