ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่ม โครงการสร้างความเข้มเเข็งด้านวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์เเก่ครูในโรงเรียนสามจังหวัดชานเเดนใต้ งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.77 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE