ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนชุดอินวอเตอร์ประตูบานในพร้อมมอเตอร์ขับประตูบานใน ลิฟต์โดยสารอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama