มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธาน มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว.เข้าร่วม พร้อมมีการมอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤติโควิด – 19 ในครั้งนี้ โดยมีผศ.สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมและรับโล่ดังกล่าว

ภายในงานจัดให้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและมีส่วนร่วมในการเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยชาติให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมรับโล่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมนำนวัตกรรมและงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง
SHARE
Anupama