มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา ” สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 “

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา ” สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ” เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เต็มรูปแบบแล้ว

SHARE
Anupama