ขอแสดงความยินดีกับนายยุทธนา มหาสมุทร

นายยุทธนา มหาสมุทร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

SHARE
Anupama