ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา Alarm 🎉 ที่ได้ผ่านการเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา Alarm kids

ที่ได้ผ่านการเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startupจาก 1,563 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท จากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบการจัดตั้งบริษัทต่อไป

SHARE