“U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ห้องโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ ภายใต้โครงการ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ผ่านการเสวนาโดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ได้รับการจ้างงาน ตัวแทนกลุ่มชุมชน และตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน แฮกกะธอน Hackathon ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : 77 ข่าวเด็ด

ลิงค์ : “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” – 77 ข่าวเด็ด (77kaoded.com)

SHARE
Anupama