สกู๊ปข่าว – มนร. ร่วม MOU กับบริษัทเอกชนมากประสบการณ์ ด้านระบบขนส่งทางราง รองรับวิชาชีพในอนาคต

วันนี้ (11 มี.ค.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : Whitechannel Whitenews

ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=aYaIZMcqgN0

    SHARE