ม.นราธิวาสฯ ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

(16 พ.ย.64) รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีนโยบายให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 400 เตียง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนชาวนราธิวาส ด้วยการบริการด้านสถานที่โรงยิมเนเซียมเป็นโรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน-15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น จำนวน 2,988 ราย  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (prd.go.th)

SHARE
Anupama